Your selection: Ostrava - český

 

Are you looking for a competent attorney in Ostrava, český?

In this list you will find a selection of solicitors in Ostrava, český. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

Mgr. René Gemmel

Kačmařík & Korta,, Poštovní 2, 70200 Ostrava 1
generální praxe
 

Mgr. Peter Harmečko

Mgr. Peter Harmečko, advokát, Smetanovo nám. 7/1180, 70200 Ostrava
generální praxe
 
 
 
 

Mgr. Ondřej Holek

Holek Ondřej, Mgr., advokát, Čujkovova 1736/30, 70030 Ostrava
generální praxe
 

Mgr. Ivana Milotová

Advokátní kancelář Mgr. Ivana Milotová, Dr. Šmerala 1181/6, 70200 Ostrava
občanské právo, obchodní společnosti, družstva, rozvody, společné jmění manželů, bytové právo, děti nezletilé, péče, výživné, dědické právo
 

Mgr. Pavel Schmidt

Schmidt Pavel, Mgr., advokát, Na Hradbách 1257/12, 70200 Ostrava
občanské právo, rozvody, společné jmění manželů
 

JUDr. Ph.D. Petr Langer

JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M., advokát, Sokolská třída 1331/31, 70200 Ostrava
generální praxe
 

Mgr. Jaroslav Kopecký

MOURAL KOPECKÝ SOBALA & PARTNEŘI, 28.října 150/2663, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
občanské právo, obchodní právo, správní právo, stavební právo, trestní právo
 
 
 
 

Mgr. Petr Otevřel

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář, Sokola Tůmy 16/743, 70900 Ostrava - Mariánské Hory
obchodní právo, autorské právo, elektronický přenos dat, právo softwarové, licenční smlouvy
 

JUDr. Nora Štrajtová

Štrajtová Nora, JUDr., Hlavní třída 1023/55, 70800 Ostrava
generální praxe
 

Mgr. Martin Prajzner

Prajzner Martin, Mgr., advokát, Na Hradbách 2632/18, 70200 Ostrava
generální praxe
 

Mgr. Ludmila Kožaná

Kausta Petr, Mgr., advokát, Čs. legií 1719/5, 70200 Ostrava
občanské právo, generální praxe, trestní právo, rozvody, společné jmění manželů, bytové právo, přestupkové právo, rodinné právo
 

Mgr. Jana Glogarová

Mgr. Jana Glogarová, advokátka, Masná 1324/1, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
generální praxe
 

Karel Blaha

Blaha Karel, Dvořákova 26, 70200 Ostrava
 

JUDr. Alfréd Šrámek

Poncza, Šrámek,, Českobratrská 2, villa Antonia, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
mezinárodní právo soukromé, obchodní právo mezinárodní, výkon rozhodnutí, exekuce, celní právo
 

JUDr. Pavel Ščučka

Ščučka Pavel, JUDr., 28. října 190/38, 70200 Ostrava
 

Mgr. Adam Liberda

Mgr. Adam Liberda, advokát, Sadová 553/8, 70200 Ostrava
občanské právo, obchodní právo, autorské právo, výkon rozhodnutí, exekuce, rozhodčí řízení
 

JUDr. Ing. Jaroslav Majovský

Majovský Jaroslav, JUDr.Ing., advokát, Dr. Šmerala 2317/12, 70200 Ostrava
občanské právo, obchodní právo, trestní právo
 

Mgr. Pavlína Plačková

Plačková Pavlína, Mgr., advokátka, Poštovní 1794/17, 70200 Ostrava
generální praxe
 

Mgr. Lumír Kapias

Kapias Lumír, Mgr., advokát, 30. dubna 3128/2a, 70200 Ostrava
trestní právo
 

JUDr. Zuzana Šmídová

Šmídová Zuzana, JUDr., advokát, Žerotínova 1155/3, 70200 Ostrava
občanské právo, obchodní právo, trestní právo, děti nezletilé, péče, výživné