Your selection: Praha 7 - český

 

Are you looking for a competent attorney in Praha 7, český?

In this list you will find a selection of solicitors in Praha 7, český. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

Mgr. Lenka Heřmánková

Mgr. Lenka Heřmánková, advokát, Jankovcova 1518/2, 17000 Praha 7
občanské právo, obchodní právo, výkon rozhodnutí, exekuce
 

Mgr. Pavel Géci

Géci Pavel, Mgr., U studánky 250/3, 17000 Praha 7
občanské právo, bytové právo, pojišťovací právo, živnostenské právo
 
 
 
 

Mgr. Ing. Petra Hýsková

Mgr. Ing. Petra Hýsková, advokátní kancelář, U Smaltovny 1375/25, 17000 Praha 7
generální praxe
 

Mgr. Alena Najgebaurová

Mgr. Alena Najgebaurová, advokátka, Sochařská 318/6, 17000 Praha 7
rozvody, společné jmění manželů, bytové právo, děti nezletilé, péče, výživné, ústavní právo, zastupování před evropskými soudy
 

Mgr. Petra Koutná

AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s., Kostelní 875/6, 17000 Praha 7
obchodní společnosti, družstva, pracovní právo, zadávání veřejných zakázek, elektronický přenos dat, právo softwarové
 

JUDr. Monika Kolrosová

Koman Břetislav, JUDr., advokát, Bubenská č. ev. 25, 17000 Praha 7
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, obchodní společnosti, družstva, rozhodčí řízení
 

Mgr. Daniel Thelen

Advokátní kancelář Thelen, Šaldová a partneři, v.o.s., U průhonu 1516/32, 17000 Praha 7
občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, pracovní právo, bytové právo
 
 
 
 

Mgr. Jan Radoň

Radoň Jan, Mgr., advokát, Kostelní 364/26, 17000 Praha 7
občanské právo, obchodní právo, trestní právo
 

JUDr. Vladana Vališová

Vališová Vladana, JUDr., advokátka, Pplk. Sochora 1391/4, 17000 Praha 7
obchodní právo, zdravotnické právo, finanční právo, obchodní právo mezinárodní, rozhodčí řízení
 

Mgr. Veronika Kouřilová

JUDr. Petr Voříšek, Ph.D., LL.M., Přístavní 321/14, 17000 Praha 7
generální praxe