Your selection: Ostrava - český

 

Are you looking for a competent attorney in Ostrava, český?

In this list you will find a selection of solicitors in Ostrava, český. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

Mgr. Denisa Belošovičová

Belošovičová Denisa, Mgr., advokátka, Bohumínská 788/61, 71000 Ostrava
generální praxe, právo slovenské
 

Mgr. Thomas Mumulos

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři,, Preslova 9, 70200 Moravská Ostrava
generální praxe
 
 
 
 

JUDr. Aleš Klech

Klech Aleš, JUDr., advokát, Poděbradova 2738/16, 70200 Ostrava
obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, pracovní právo, fúze a akvizice, obchodní právo mezinárodní
 

Mgr. Renáta Prosická

Prosická Renáta, Mgr., advokát, 28. října 1837/25, 70200 Ostrava
 

JUDr. Lukáš Klega

JUDr. Lukáš Klega, advokát, Sokolská třída 1758/4, 70200 Ostrava
občanské právo, obchodní právo, ochrana osobnosti, výkon rozhodnutí, exekuce, dědické právo
 

Mgr. David Cagaš

Miketa a partneři,, Jaklovecká 18, 71000 Ostrava 10
generální praxe
 

Mgr. Petr Krátký

Mgr. PETR KRÁTKÝ, advokát, Sadová 1585/7, 70200 Ostrava
generální praxe
 
 
 
 

JUDr. Radim Miketa

Miketa a partneři,, Jaklovecká 18, 71000 Ostrava 10
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, trestní právo
 

Mgr. Zuzana Zientková

Kausta & Zientková & partneři,, Čs. Legií 5, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava
generální praxe
 

JUDr. Kateřina Danielová

JUDr. Kateřina Danielová, advokátní kancelář, Na Hradbách 1440/16, 70200 Ostrava
generální praxe
 

JUDr. Leoš Brantál

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KŘÍŽÁK, BRANTÁL & PARTNEŘI, Purkyňova 6, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
pracovní právo, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, autorské právo, rozhodčí řízení, telekomunikační právo
 

Mgr. Gabriela Kaprálková

Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s., Občanská 18, 71000 Slezská Ostrava
 

Mgr. Jan Bobro

Mgr. Jan Bobro, advokát, Sokolská třída 871/6, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
generální praxe
 

Mgr. Dana Prosická

Mgr. Dana Prosická, advokát, 28. října 1837/25, 70200 Ostrava
generální praxe
 

JUDr. Pavlína Sglundová

Sglundová Pavlína, JUDr., advokátka, Smetanovo náměstí 1180/7, 70200 Ostrava
občanské právo, obchodní právo, trestní právo
 

JUDr. Hana Skotnicová

Skotnicová Hana, JUDr., advokát, Na Hradbách 119/3, 70200 Ostrava
občanské právo, obchodní právo, správní právo, trestní právo, bytové právo
 

JUDr. Eduard Rojíček

Rojíček Eduard, JUDr., advokát, Výškovická 2498/122, 70030 Ostrava
 

Mgr. Petr Sém

Mgr. Petr Sém, advokát, 28. října 1610/95, 70200 Ostrava
 

JUDr. Alena Batková

Batková Alena, JUDr., advokát, Alžírská 1521/4, 70800 Ostrava
 

JUDr. Alena Kubalová

Kubalová Alena, JUDr., advokátka, Nádražní 2966/73a, 70200 Ostrava
občanské právo, trestní právo, rozvody, společné jmění manželů