Your selection: Plzeň - ruský

 

Are you looking for a competent attorney in Plzeň, ruský?

In this list you will find a selection of solicitors in Plzeň, ruský. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
Page:   1   2  
 

Mgr. Roman Seidler

Seidler Roman, Mgr., advokát, Malická 1576/11, 30100 Plzeň
obchodní právo, správní právo, pracovní právo, zadávání veřejných zakázek, telekomunikační právo
 

JUDr. Petr Morong

Morong Petr, JUDr., advokát, Skrétova 475/8, 30100 Plzeň
občanské právo, správní právo, trestní právo, přestupkové právo, děti nezletilé, péče, výživné
 
 
 
 

JUDr. Jiří Šilhavý

JUDr. JIŘÍ ŠILHAVÝ, advokátní kancelář, Kamenická 2378/1, 30100 Plzeň
trestní právo, hospodářské trestné činy, dopravní trestné činy, přestupkové právo, sportovní právo, dědické právo
 

Mgr. Martin Šnajdr

Advokátní kancelář Mgr. Martin Šnajdr, Sedláčkova 244/26a, 30100 Plzeň
generální praxe
 

Mgr. Jakub Šauer

AK Jakub Šauer, Bezručova 151/5, 30100 Plzeň
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, cizinecké právo, azylové právo, výkon rozhodnutí, exekuce, rodinné právo
 

JUDr. Pavel Reiser

Reiser Pavel, JUDr., advokát, Mikulášská 455/9, 32600 Plzeň
generální praxe
 

Mgr. Martin Janča

Janča Martin, Mgr., advokát, Mikulášské náměstí 487/11, 32600 Plzeň
občanské právo, obchodní právo, rozvody, společné jmění manželů, bytové právo, telekomunikační právo
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Pícl

Pícl Zdeněk, Mgr., advokát, Habrmannovo náměstí 794/5, 31200 Plzeň
generální praxe
 

JUDr. Ph.D. Tomáš Tesař

Tesař Tomáš, JUDr., Ph.D., advokát, Malická 1576/11, 30100 Plzeň
generální praxe
 

JUDr. Ph.D. Šárka Plocarová

Plocarová Šárka, JUDr. Ph.D., advokátka, Plachého 951/31, 30100 Plzeň
obchodní právo, mezinárodní právo soukromé, bytové právo, obchodní právo mezinárodní
 
Page:   1   2