Your selection: Plzeň - anglický

 

Are you looking for a competent attorney in Plzeň, Foreign Language: anglický?

In this list you will find a selection of solicitors in Plzeň, Foreign Language: anglický. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

Mgr. Tomáš Křivka

Mgr. Tomáš Křivka, advokátní kancelář, Doudlevecká 22, 30100 Plzeň
, občanské právo, obchodní právo, trestní právo, ochrana hospodářské soutěže
 

JUDr. Martin Janák

AKJ-advokátní kancelář Janák, Palackého 389/7, 30100 Plzeň
občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, autorské právo, elektronický přenos dat, právo softwarové
 
 
 
 

JUDr. Pavel Trnka

Saxinger,Chalupsky & Partner v.o.s., Bedřicha Smetany 167/2, 30100 Plzeň
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, mezinárodní právo soukromé, pracovní právo
 

Dr. Wolfgang Lauss

Saxinger,Chalupsky & Partner v.o.s., Bedřicha Smetany 167/2, 30100 Plzeň
obchodní právo mezinárodní
 

Mgr. Martin Horák

Horák Václav, JUDr., advokát, Bezručova 153/9, 30100 Plzeň
občanské právo, obchodní právo, správní právo, trestní právo, přestupkové právo, ústavní právo, lidská práva a svobody
 

Mgr. Barbara Mercová

Mgr. BARBARA MERCOVÁ, advokátka, Veverkova 2707/1, 30100 Plzeň
, občanské právo, obchodní právo, správní právo, obchodní společnosti, družstva, pracovní právo, rodinné právo
 

Mgr. Martin Šnajdr

Advokátní kancelář Mgr. Martin Šnajdr, Sedláčkova 244/26a, 30100 Plzeň
generální praxe
 
 
 
 

JUDr. Václav Zeman

Zemanová, Zeman ,, Sedláčkova 11, 30100 Plzeň
 

Mgr. Jan Rattay

Mgr. Jan Rattay, advokát, Divadelní 2728/3a, 30100 Plzeň
, občanské právo, obchodní právo, zadávání veřejných zakázek, obchodní právo mezinárodní
 

Mgr. et Mgr. Petra Harantová

Mgr. et Mgr. Petra Harantová, advokátka, Palackého 389/7, 30100 Plzeň
občanské právo, obchodní právo, trestní právo, rozvody, společné jmění manželů, děti nezletilé, péče, výživné