Your selection: Praha 4 - španělský

 

Are you looking for a competent attorney in Praha 4, španělský?

In this list you will find a selection of solicitors in Praha 4, španělský. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

JUDr. Ing. Dalibor Vítek

Vítek a Mrázek, společná, Pod Klaudiánkou 4a, 14700 Praha 4
obchodní právo, obchodní právo mezinárodní, prodej a transformace podniku, rozhodčí řízení, ochrana hospodářské soutěže
 

Věra Rýdlová

Rýdlová Věra, Dobronická 1257, 14800 Praha 4
občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, bytové právo, obchodní právo mezinárodní
 
 
 
 

Mgr. LL.M. Jiří Matolín

Matolín Jiří, Mgr.LL.M., Dolnokrčská 14/25, 14000 Praha 4
generální praxe
 

PhDr. Mgr. Martin Krahulík

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, zadávání veřejných zakázek
 

JUDr. Kateřina Jeráčková

Jeráčková Kateřina, JUDr., advokát, Branická 128/17, 14700 Praha 4
generální praxe
 

JUDr. Ivo Kahánek

Kahánek Ivo, JUDr., Za rybářstvím 203/3, 14900 Praha 4
obchodní právo, generální praxe, obchodní společnosti, družstva, rozvody, společné jmění manželů, živnostenské právo
 

Mgr. Mariana Maudrová

Mgr. Mariana Maudrová, advokátka, Snopkova 483/7, 14200 Praha 4
 
 
 
 

Mgr. Adriana Kvítková

Mgr. Adriana Kvítková, advokátní kancelář, Ruská 593/40, 10100 Praha 10
občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, zadávání veřejných zakázek, bytové právo
 

Mgr. Radka Červenková

Mgr. Radka Červenková, advokátka, Řipská 1144/3, 10100 Praha 10
občanské právo, obchodní právo, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, licenční smlouvy
 

JUDr. Jiří David

JUDr. Jiří David, advokát, Otakarova 207/5, 14000 Praha 4