Your selection: obchodní společnosti, družstva - Brno

 

Are you looking for a competent attorney in obchodní společnosti, družstva, Brno?

In this list you will find a selection of solicitors in obchodní společnosti, družstva, Brno. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

Mgr. Martina Procházková

Mgr. Iva Nekvapilová, advokátní kancelář, Helfertova 335/17, 61300 Brno
občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, rozvody, společné jmění manželů, rodinné právo
 

JUDr. Monika Zíková

Advokátní kancelář JUDr. Pavel Holub a spol., Kopečná 940/14, 60200 Brno
obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, výkon rozhodnutí, exekuce
 
 
 
 

Mgr. Ing. Martin Říčka

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Martin Říčka, Vídeňská 240/23, 63900 Brno
obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, zdravotnické právo, trestní právo, rozvody, společné jmění manželů, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
 

Mgr. Olga Vlčková

Vlčková Olga, Mgr., advokátka, Příkop 27/2a, 60200 Brno
občanské právo, obchodní společnosti, družstva, pozemkové právo, lesní právo, vodní právo, restituce
 

Mgr. Tomáš Pfeifer

Mgr. TOMÁŠ PFEIFER, advokát, Panská 397/2, 60200 Brno
občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, trestní právo, bytové právo, výkon rozhodnutí, exekuce, dědické právo
 

JUDr. Michal Skoumal

JUDr. MICHAL SKOUMAL, advokátní kancelář, Drobného 306/34, 60200 Brno
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, obchodní společnosti, družstva, trestní právo, výkon rozhodnutí, exekuce
 

JUDr. Hana Novotná

JUDr. Hana Novotná, advokátka, Poštovská 455/8, 60200 Brno
obchodní společnosti, družstva, pracovní právo, prodej a transformace podniku, soutěžní právo, licenční smlouvy
 
 
 
 

Mgr. Klára Belkovová

Mgr. Klára Belkovová, advokátka, Lidická 23b/1005, 60200 Brno
občanské právo, obchodní společnosti, družstva, pracovní právo, přestupkové právo, rozhodčí řízení
 

JUDr. Lenka Grofová

CZERWENKA & PARTNER v.o.s., Minoritská 10, 60200 Brno
obchodní společnosti, družstva, pracovní právo, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
 

Mgr. Martin Kolář

Mgr. MARTIN KOLÁŘ, advokát, Hlinky 505/118, 60300 Brno
občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, mezinárodní právo soukromé, pracovní právo