Your selection: Brno - italský

 

Are you looking for a competent attorney in Brno, italský?

In this list you will find a selection of solicitors in Brno, italský. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

Dr. Alexander Wanke

CZERWENKA & PARTNER v.o.s., Minoritská 10, 60200 Brno
občanské právo, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, obchodní právo mezinárodní, právo rakouské
 

JUDr. Michal Janovec

AK Janovec, Údolní 567/33, 60200 Brno
obchodní právo, pracovní právo, trestní právo, finanční právo, bytové právo
 
 
 
 

JUDr. Milan Kyjovský

Kyjovský Milan, JUDr., advokát, Poštovská 455/8, 60200 Brno
nekalá soutěž, rozhodčí řízení, licenční smlouvy, zastupování před evropskými soudy
 

Helena Mittagová

Mittagová Helena, Chaloupkova 2993/1, 61200 Brno
 

JUDr. Ing. Jiří Malanta

Malanta Jiří, JUDr.,Ing., advokát, Wurmova 601/16, 60200 Brno
občanské právo, obchodní právo, trestní právo, autorské právo, licenční smlouvy
 

Mgr. Ph.D. Zdeněk Nový

Mgr. ZDENĚK NOVÝ, Ph.D., advokát, Arménská 508/15, 62500 Brno
občanské právo, mezinárodní právo soukromé, obchodní právo mezinárodní, mezinárodní právo veřejné, právo italské
 

JUDr. Oldřich Ševčík

Ševčík Oldřich, JUDr., advokát, Rooseveltova 584/9, 60200 Brno
generální praxe
 
 
 
 

JUDr. Ph.D. Hana Plátěnková

Advokátní kancelář Harvánek & Plátěnková, Borová 1, 64400 Brno
generální praxe, trestní právo, rozvody, společné jmění manželů, bytové právo, cizinecké právo, azylové právo
 

Mgr. Lenka Bunžová

Mgr. Lenka Bunžová, advokátka, Smetanova 993/8a, 60200 Brno
generální praxe, obchodní společnosti, družstva, rozvody, společné jmění manželů, cenné papíry, bankovní právo
 

JUDr. Klára Rybáková

JUDr. Klára Rybáková, advokátka, Jaselská 940/23, 60200 Brno
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, rozvody, společné jmění manželů