Mgr. Stanislav Bodlák, Sobotín - Petrov nad Desnou


Address

Mgr. Stanislav Bodlák
Mgr. Stanislav Bodlák, advokát
Sobotín 270
78816 Sobotín - Petrov nad Desnou
Česká republika

Contact data

Hotline/Mobile: +420-603799168

Qualification

  • Advokát

Fields of Law

  • generální praxe
  • pozemkové právo, lesní právo, vodní právo
  • právo životního prostředí
  • přestupkové právo
  • správní právo
  • stavební právo
  • výkon rozhodnutí, exekuce

Languages

  • německý
  • český

 
 
 

Upozornění