JUDr. Vladana Vališová, Praha 7


Address

JUDr. Vladana Vališová
Vališová Vladana, JUDr., advokátka
Pplk. Sochora 1391/4
Holešovice
17000 Praha 7
Česká republika

Contact data

Hotline/Mobile: +420-777133562

Qualification

  • Advokát

Fields of Law

  • finanční právo
  • obchodní právo
  • obchodní právo mezinárodní
  • rozhodčí řízení
  • zdravotnické právo

Languages

  • anglický
  • český

 
 
 

Upozornění