Your selection: ochrana hospodářské soutěže - Jihlava

 

Are you looking for a competent attorney in ochrana hospodářské soutěže, Jihlava?

In this list you will find a selection of solicitors in ochrana hospodářské soutěže, Jihlava. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

JUDr. Milan Zápotočný

Zápotočný Milan, JUDr., advokát, Telečská 1720/7, 58601 Jihlava
autorské právo, prodej a transformace podniku, ochrana hospodářské soutěže
 

Additional search results nearby

Mgr. Martin Doleček

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., ,
obchodní právo, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, rozhodčí řízení, soutěžní právo, ochrana hospodářské soutěže
 
 
 
 

Mgr. LL.M. Michal Hrabovský

Mgr. Michal Hrabovský, LL.M., advokát, Pod Kaštany 245, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
, občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, bankovní právo, telekomunikační právo, ochrana hospodářské soutěže
 

JUDr. Jiří Navrátil

Navrátil Jiří, JUDr., advokát, Zatloukalova 397/35, 62100 Brno
obchodní právo, fúze a akvizice, soutěžní právo, licenční smlouvy, ochrana hospodářské soutěže
 

Doc. JUDr. CSc. Martin Janků

Janků Martin, JUDr. Doc., Kamínky 276/4, 63400 Brno
, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, pozemkové právo, lesní právo, vodní právo, ochrana hospodářské soutěže
 

Mgr. Jaroslav Brož

BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o., Marie Steyskalové 767/62, 61600 Brno - Žabovřesky
, nekalá soutěž, soutěžní právo, reklama, právní vztahy, ochrana hospodářské soutěže
 

JUDr. Ph.D. Jaroslav Tesák

JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D., LL.M., advokát, Jaselská 940/23, 60200 Brno
občanské právo, obchodní právo, rozvody, společné jmění manželů, zadávání veřejných zakázek, ochrana hospodářské soutěže
 
 
 
 

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

Mgr. Ing. LADISLAV KAVŘÍK, advokát, Vídeňská 228/7, 63900 Brno
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, pracovní právo, veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže
 

Mgr. Igor Penka

Mgr. Igor Penka, advokát, Zahradnická 223/6, 60300 Brno
, obchodní právo, zdravotnické právo, obchodní právo mezinárodní, ochrana hospodářské soutěže
 

Mgr. Jan Škampa

JUDr. Kristina Škampová a spol., Pellicova 29/8a, 60200 Brno
občanské právo, obchodní právo, správní právo, obchodní společnosti, družstva, bytové právo, autorské právo, ochrana hospodářské soutěže