Your selection: obchodní společnosti, družstva - Praha 2

 

Are you looking for a competent attorney in obchodní společnosti, družstva, Praha 2?

In this list you will find a selection of solicitors in obchodní společnosti, družstva, Praha 2. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
Page:   1   2   3   4   5   6  
 

Mgr. Zuzana Novotná

Mgr. Zuzana Novotná, advokátní kancelář, Fügnerovo náměstí 1808/3, 12000 Praha 2
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, obchodní společnosti, družstva, bytové právo
 

Mgr. Václav Uhlíř

Mgr. Václav Uhlíř, advokát, Mánesova 1645/87, 12000 Praha 2
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, obchodní společnosti, družstva, bytové právo
 
 
 
 

Mgr. Ing. Martin Černý

Mgr. Ing. Martin Černý, advokát, Chodská 1281/30, 12000 Praha 2
obchodní právo, generální praxe, obchodní společnosti, družstva, pracovní právo
 

Michal Benčok

Michal Benčok, advokát, Na Poříčním právu 1914/6, 12800 Praha 2
obchodní společnosti, družstva, rozvody, společné jmění manželů, bytové právo, autorské právo, cizinecké právo, azylové právo
 

JUDr. Iva Bíliková

JUDr. Iva Bíliková, advokátní kancelář, Vinohradská 938/37, 12000 Praha 2
občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, licenční smlouvy
 

JUDr. Alena Malachová

JUDr. Alena Malachová, advokátní kancelář, Bělehradská 126, 12000 Praha 2
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, obchodní společnosti, družstva, pracovní právo, výkon rozhodnutí, exekuce
 

JUDr. Michal Fraňo

Dittrich, Fraňo a partneři v.o.s., Jana Masaryka 364/23, 12000 Praha 2
obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, trestní právo, rozhodčí řízení, Ústavní soud, řízení, zastupování
 
 
 
 

Mgr. Petra Gerlichová

Mgr. Petra Gerlichová, advokátka, Španělská 742/6, 12000 Praha 2
generální praxe, obchodní společnosti, družstva, rozvody, společné jmění manželů, bytové právo, cizinecké právo, azylové právo
 

Mgr. Martin Pujman

Mgr. Martin Pujman, advokát, Trojanova 12, 12000 Praha 2
občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, zadávání veřejných zakázek, telekomunikační právo
 

Mgr. Petr Kobylka

Mgr. PETR KOBYLKA, advokátní kancelář, Nad Petruskou 63/1, 12000 Praha 2
občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, pracovní právo, rozvody, společné jmění manželů, autorské právo, obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
 
Page:   1   2   3   4   5   6