Your selection: autorské právo - Praha 2

 

Are you looking for a competent attorney in autorské právo, Praha 2?

In this list you will find a selection of solicitors in autorské právo, Praha 2. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
Page:   1   2  
 

Mgr. Lukáš Šíma

Mgr. LUKÁŠ ŠÍMA, advokát, Ječná 243/39a, 12000 Praha 2
občanské právo, obchodní právo, správní právo, pracovní právo, autorské právo, rodinné právo
 

Michal Benčok

Michal Benčok, advokát, Na Poříčním právu 1914/6, 12800 Praha 2
obchodní společnosti, družstva, rozvody, společné jmění manželů, bytové právo, autorské právo, cizinecké právo, azylové právo
 
 
 
 

JUDr. Petr Frischmann

Frischmann Petr, JUDr., advokát, Jana Masaryka 32, 12000 Praha 2
občanské právo, obchodní právo, mezinárodní právo soukromé, rozvody, společné jmění manželů, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, autorské právo
 

Mgr. Slavomír Čauder

Čauder Slavomír, Mgr., advokát, Korunní 1385/61, 12000 Praha 2
obchodní právo, fúze a akvizice, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, autorské právo, právo slovenské, telekomunikační právo
 

Mgr. Petr Kobylka

Mgr. PETR KOBYLKA, advokátní kancelář, Nad Petruskou 63/1, 12000 Praha 2
občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, družstva, pracovní právo, rozvody, společné jmění manželů, autorské právo, obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky
 

JUDr. Michal Havlík

Společná , Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, 12000 Praha 2
obchodní právo, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, nekalá soutěž, autorské právo, licenční smlouvy
 

JUDr. Daniela Yacoub

Yacoub Daniela, JUDr., advokát, Karlovo náměstí 285/19, 12000 Praha 2
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, autorské právo
 
 
 
 

Mgr. Daniela Houdková

Mgr. Daniela Houdková, advokát, Fügnerovo náměstí 1808/3, 12000 Praha 2
rozvody, společné jmění manželů, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, autorské právo, ochrana osobnosti, zastupování před evropskými soudy
 

JUDr. Michal Růžička

Růžička Michal, JUDr., advokát, Vinohradská 37/13, 12000 Praha 2
ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, autorské právo, rozhodčí řízení
 

Mgr. Jan Matějíček

Matějíček Jan, Mgr., advokát, Římská 1222/33, 12000 Praha 2
občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, autorské právo
 
Page:   1   2