Your selection: generální praxe - Plzeň

 

Are you looking for a competent attorney in generální praxe, Plzeň?

In this list you will find a selection of solicitors in generální praxe, Plzeň. With just one click you easily access a detailed profile of the solicitor of your choice.

 
 

JUDr. Robert Varga

Varga Robert, JUDr., advokát, Vlastina 602/23, 32300 Plzeň
generální praxe
 

JUDr. Pavel Trnka

Saxinger,Chalupsky & Partner v.o.s., Bedřicha Smetany 167/2, 30100 Plzeň
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, mezinárodní právo soukromé, pracovní právo
 
 
 
 

JUDr. Pavel Reiser

Reiser Pavel, JUDr., advokát, Mikulášská 455/9, 32600 Plzeň
generální praxe
 

Mgr. Martin Šnajdr

Advokátní kancelář Mgr. Martin Šnajdr, Sedláčkova 244/26a, 30100 Plzeň
generální praxe
 

Mgr. Jakub Šauer

AK Jakub Šauer, Bezručova 151/5, 30100 Plzeň
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, cizinecké právo, azylové právo, výkon rozhodnutí, exekuce, rodinné právo
 

Mgr. Vojtěch Kolařík

Kolaříková Dana, JUDr., advokátka, Bedřicha Smetany 139/1, 30100 Plzeň
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, pracovní právo, prodej a transformace podniku
 

Mgr. Zdeněk Pícl

Pícl Zdeněk, Mgr., advokát, Habrmannovo náměstí 794/5, 31200 Plzeň
generální praxe
 
 
 
 

JUDr. Ph.D. Tomáš Tesař

Tesař Tomáš, JUDr., Ph.D., advokát, Malická 1576/11, 30100 Plzeň
generální praxe
 

JUDr. David Koura

Koura David, JUDr., advokát, Františkánská 120/7, 30100 Plzeň
generální praxe
 

JUDr. Lenka Veberová

Advokátní kancelář JUDr. Lenka Veberová, Boettingerova 2902/26, 30100 Plzeň
občanské právo, obchodní právo, generální praxe, obchodní společnosti, družstva, rozvody, společné jmění manželů